فیلم | گشتی در انبار ضایعات استیل تهران

فیلم | گشتی در انبار ضایعات استیل تهران

چندی پیش به انبار ضایعات استنلس استیل تهران سر زدیم. شما هم همراه دوربین ژیکال استیل در این ویدئوی کوتاه بخش کوچکی از صحنه‌های جالب و جذابی که ما شاهدش بودیم را ببینید.
No Comments

Post A Comment