فیلم | ترجمه؛ ١٠ تفاوت آلومينيوم و استنلس استيل

فیلم | ترجمه؛ ١٠ تفاوت آلومينيوم و استنلس استيل

فولاد زنگ نزن و آلومینیم، که در برخی کشورها به آن آلومینیوم می‌گویند، دو فلزی هستند که شباهت بسیار زیادی به هم دارند. اما در واقع بسیار متفاوتند.

بنابراین نگاهی به تفاوت‌های اصلی بین فولاد زنگ نزن و آلومینیم خواهیم داشت.

No Comments

Post A Comment