رشد تولید مقاطع تخت و طویل فولادی در ۹ ماهه ۹۹

رشد تولید مقاطع تخت و طویل فولادی در ۹ ماهه ۹۹

ژیکال استیل؛ به گزارش اخبار فولاد، برپایه جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولادی ایران حاکی است، کل محصولات فولادی در ۹ ماهه امسال به رقم ۱۶ میلیون و ۶۱۳ هزار تن رسید که نسبت به ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تن عملکرد مدت مشابه سال گذشته، افزایش ۱۰ درصدی دارد.

تولید ۸.۶ میلیون تن مقاطع طویل

برابر آمار مورد بررسی در دوره این گزارش، هشت میلیون و ۶۹۶ هزار تن مقاطع طویل فولادی تولید شد که در مقایسه با هفت میلیون و ۶۲۹ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال افزایش ۱۴ درصدی را نشان می دهد.

رشد ۵ درصدی تولید مقاطع تخت فولادی

تولید مقاطع تخت فولادی نیز در دوره این گزارش به رقم هفت میلیون و ۹۱۷ هزار تن رسید و در مقایسه با ۹ ماهه ابتدایی ۹۸ که رقم هفت میلیون و ۵۳۱ هزار تن بود، بازدهی پنج درصدی دارد.

پیش از این اعلام شد میزان تولید شمش فولادی در ۹ ماهه امسال برابر با رقم ۲۳ میلیون و ۲۶ هزار تن بود که نسبت به ۲۰ میلیون و ۴۶۸ هزار تن عملکرد دوره مشابه سال ۹۸ افزایش ۱۲ درصدی دارد.

امروز ایران دهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و پیش بینی شده در افق چشم انداز ۱۴۰۴ با تحقق ظرفیت ۵۵ میلیون تن فولاد، بتواند به جایگاه هفتم دنیا برسد.

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment