تولید بیش از ۲۳ میلیون «شمش» و ۱۶.۶ میلیون تن «محصولات فولادی»

تولید بیش از ۲۳ میلیون «شمش» و ۱۶.۶ میلیون تن «محصولات فولادی»

ژیکال استیل؛ به‌گزارش اخبار فولاد از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۲۳ میلیون و ۲۶ هزار تن شمش (بیلت، بلوم و اسلب) تولید شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۲۰ میلیون و ۴۶۸ هزار تن بود.

همچنین میزان تولید محصولات فولادی (تیرآهن، میلگرد، ناودانی، نبشی، انواع ورق و غیره) در کشور طی ۹ ماهه امسال، ۱۶ میلیون و ۶۱۳ هزار تن بود. میزان تولید این محصولات در کشور طی مدت مشابه سال گذشته، ۱۵ میلیون و ۱۶۰ هزار تن بود.

میزان تولید آهن اسفنجی نیز با رشد ۹ درصدی طی ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته (۲۱ میلیون و ۴۳۳ هزار تن)، به ۲۳ میلیون و ۳۵۸ هزار تن رسید.

افزایش صادرات در آذر

بنا به این گزارش، مجموع صادرات شمش و محصولات فولادی شرکت های بزرگ در ماه آذر ۹۹ به رغم تحریم های چند وجهی امریکا به ۷۲۱ هزار و ۳۸۷ تن رسید که حاکی از افزایش ۳۵ درصدی است.

از سوی دیگر طی ۹ ماهه امسال، «۴ میلیون و ۴۷۵ هزار تن» شمش، «یک میلیون و ۹۸۲ هزار تن» محصولات فولادی و «۴۵۳ هزار تن» آهن اسفنجی صادر شد. رقم صادرات مدت مشابه سال گذشته، ۵ میلیون و ۶۹ هزار تن شمش، ۲ میلیون و ۷۲۸ هزار تن انواع محصولات فولادی و ۸۲۳ هزار تن آهن اسفنجی بود.

همچنین، از ابتدای فروردین تا پایان آذر، ۴ هزار تن «شمش» و ۶۸۱ هزار تن «انواع محصولات فولادی» وارد شد که در مقایسه با رقم واردات مدت مشابه سال گذشته (۳ هزار تن شمش و ۳۹۲ هزار تن انواع محصولات فولادی)، به ترتیب ۳۳ و ۷۴ درصد افزایش یافت.

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment