فروش ورق فولادی در داخل بالاتر از نرخ‌های جهانی

فروش ورق فولادی در داخل بالاتر از نرخ‌های جهانی

ژیکال استیل؛ پیشینه وضعیت واردات نشان می دهد میزان واردات ورق سرد در سال ۱۳۹۵ از سطح یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن کلید خورد و امروز با وجود تولید نزدیک به ۳۰ میلیون تن فولاد، در ۹ ماهه امسال ۱۶۸.۷ هزار تن واردات انجام شده که نسبت به نیاز، گویای جهش قیمت های داخلی است.

آمارهای مورد بررسی در زمینه ورق سرد نشان می دهد در سه سال ۹۵، ۹۶ و ۹۷ به ترتیب یک میلیون و ۳۰۵.۲ هزار تن، ۹۳۷.۷ هزار تن و ۴۲۴.۹ هزار تن واردات انجام شده که روند نزولی را نشان می دهد و در سال گذشته و ۹ ماهه هم به ترتیب ۱۵۹.۸ و ۱۶۸.۷ هزار تن ورق سرد به کشورمان وارد شد.

مجموع واردات ورق سرد در دوره مزبور رقم دو میلیون و ۹۹۶ هزار تن را نشان می‌دهد.

۱.۲ میلیون تن واردات ورق گرم

آمارهای مورد بررسی نشان می دهد سال ۹۵ میزان واردات ورق گرم بالغ بر یک میلیون و ۲۰۹.۸ هزار تن بود و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۹۰۳.۴ هزار تن و ۱۸۸.۹ هزار تن ثبت شد.

ضمن اینکه سال ۹۸ رقم ۶۹.۷ هزار تن واردات ورق گرم انجام شد، اما در ۹ ماهه امسال (منتهی به آذر) به رقم ۲۴۰ هزار تن افزایش یافت.

دوره سال‌های ۹۵ تا ۹ ماهه ۹۹ در مجموع دو میلیون و ۶۱۲ هزار تن ورق گرم وارد کشور شده است.

فروش ورق فولادی بالاتر از نرخ های جهانی

عملکرد فروش ورق فولادی گرم و سرد در بورس کالای ایران نشان از کشف قیمت های بالاتر از جهانی هم با دلار آزاد و هم نیمایی دارد. بررسی ها نشان می دهد که انگیزه خریداران به ارایه پیشنهاد قیمت بالا، کسری شدید انواع ورق در بازار را به دنبال دارد.

واردات ۱.۱ میلیون تنی ورق پوشش‌دار

مجموع آمار مربوط به ورق پوشش‌دار در دوره مزبور حاکی از واردات یک میلیون و ۱۴۶ هزار تن است که بیشترین میزان در سال ۹۶ با رقم ۳۲۵.۸ هزار تن و کمترین در دوره ۹ ماهه امسال ۱۴۱.۲ هزار تن است.

تقاضای مصرف ورق فولادی و ضرورت واردات

بررسی ها نشان می دهد که با وجود امکان رشد تولید ورق داخلی، نیاز واحد های صنعتی و تولیدی تامین نمی شود و قیمت های بورس کالا و بازار آزاد هم گویای آن است که بخشی از کسری موجود ورق فولادی باید همانند گذشته از محل واردات تامین شود.

آمار مصرف ظاهری انواع ورق فولادی

مصرف ظاهری ورق گرم در دوره ۹ ماهه امسال بنابر جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران رقم ۶ میلیون و ۴۸۳ هزار تن را نشان می دهد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته که پنج میلیون و ۸۹۹ هزار تن بود، افزایش ۱۰ درصدی دارد.

همچنین مصرف ظاهری ورق سرد نیز در ۹ ماهه امسال برابر با دو میلیون و ۱۸۵ هزار تن بود که در مقایسه با مدت مشابه پارسال که یک میلیون و ۹۷۶ هزار تن بود، افزایش ۱۱ درصدی را ثبت کرد.

علاوه براین مصرف ظاهری ورق پوششدار نیز در دوره فروردین تا آذر امسال به رقم یک میلیون و ۳۱۲ هزار تن رسید و در مقایسه با ۹ ماهه ابتدایی سال گذشته که یک میلیون و ۲۸۶ هزار تن بود، رشد دو درصدی را نشان می دهد.

ایران دهمین فولاد ساز جهان محسوب می شود و پیش بینی شده امسال مجموع تولید به بیش از ۳۰ میلیون تن برسد، ضمن اینکه براساس افق چشم انداز ۱۴۰۴ میزان ظرفیت تولید رقم ۵۵ میلیون تن هدف گذاری شده است.

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment