پادکست | قصه شیوه‌نامه فولاد سر دراز دارد

پادکست | قصه شیوه‌نامه فولاد سر دراز دارد

ژیکال استیل؛ تشدید سرعت کاهش قیمت پروفیل؛

قصه شیوه‌نامه فولاد سر دراز دارد؛

نمی‌گذاریم رانت صنعت فولاد به سلطان‌ها برسد.

منبع: فولادبان

No Comments

Post A Comment