احیای تجارت جهانی آهسته می‌شود

احیای تجارت جهانی آهسته می‌شود

ژیکال استیل؛ به گزارش ایسنا، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (آنکتاد) اعلام کرد پس از این که قرنطینه‌ها باعث رشد منفی ۱۵ درصدی تجارت جهانی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ شد، در نیمه دوم سال روند تجارت بهبود یافت و در سه ماهه چهارم در مقایسه با سه ماهه سوم حدود هشت درصد رشد کرد. با این حال، تجارت جهانی در طول سال ۲۰۲۰ رشد منفی ۹ درصدی داشت.

رشد تجارت در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر رشد تجارت کشورهای در حال توسعه بخصوص کشورهای شرق آسیا بود و تجارت کالاهای این منطقه در سه ماهه چهارم بر مبنای سالانه ۱۲ درصد رشد کرد.

در گزارش آنکتاد آمده است که اقتصادهای شرق آسیا با رشد قوی صادرات و رشد سهم بازار جهانی، روند احیا را هدایت می‌کنند. بیشتر بخش‌های تولیدی به جز انرژی و حمل‌ونقل در سه ماهه چهارم بهبود داشتند. با این حال، تجارت خدمات در سطح مشابه سه ماهه سوم ماند و صادرات خدمات از چین و تا حدودی کمتری هند نسبتا بهتر از کشورهای دیگر بود.

بر اساس گزارش رویترز، آنکتاد پیش بینی کرد تجارت کالا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ در مقایسه با سه ماه قبلی ۱٫۵ درصد کاهش پیدا می‌کند و تجارت خدمات ۷ درصد افت خواهد داشت. با این حال، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد اعلام کرد پیش‌بینی‌هایش به دلیل همه‌گیری و ابهامات پیرامون بسته‌های محرک مالی مطمئن نیست.

 

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment