فیلم | فرآیند تولید استنلس استیل در اتوکمپو

فیلم | فرآیند تولید استنلس استیل در اتوکمپو

ژیکال استیل؛ در این ویدیو تمامی فرآیند تولید استنلس استیل از استخراج تا تولید مقاطع مختلف در کارخانۀ اتوکمپو فنلاند شرح داده شده است.
No Comments

Post A Comment