چتر حمایتی فولاد مبارکه بر سر واحدهای کوچک و متوسط

چتر حمایتی فولاد مبارکه بر سر واحدهای کوچک و متوسط

ژیکال استیل؛ به گزارش اخبار فولاد، بهرام شکوری در حاشیه یازدهمین همایش و نمایشگاه چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار با بیان اینکه در گام اول باید هلدینگ‌ها به صورت کامل خصوصی شوند گفت: بدون شک پس از این اتفاق، هلدینگ‌های بزرگ همچون مبارکه می توانند مانند چتر حمایتی برای واحدهای تولید کننده کوچک باشند. اعتقاد ما بر این است که هلدینگ‌های بزرگ می‌توانند مانند قله عمل کرده و واحدهای کوچک و متوسط همان دامنه ها می شوند که در پایین قله قرار گرفته اند.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: با چنین اقدامی واحدهای کوچک و متوسط نیز می‌توانند خدماتی را به هلدینگ‌ها ارائه داده و در مقابل واحدهای بزرگ چتر حمایتی برای آنها داشته باشند. به عنوان مثال واحدهای کوچک و متوسط می توانند تولید و صادرات واحدهای بزرگ را سامان دهند. اگر این موضوع به صورت خوشه ای در صنایع اجرای شود در نهایت منجر به توسعه صنایع کوچک می شود.

شکوری تصریح کرد: اما باز هم تاکید بر این موضوع دارم تا زمانی که واحدهای بزرگ خصوصی نشوند شاهد چنین اتفاقی نخواهیم بود.

گفتنی است فعالیت مجموعه های بزرگ مانند فولاد مبارکه می‌تواند اشتغالزایی و تولید در واحدهای کوچک فولادسازی را به همراه داشته باشد. درواقع این هلدینگ بزرگ می تواند در ایجاد تولید و اشتغالزایی در واحدهای کوچک فولادی نقش مهمی ایفا کنند.

فولاد مبارکه نیز با تعریف طرح های توسعه می تواند در حوزه تامین مواد اولیه با واحدهای کوچک و متوسط وارد تعاملی بیش از گذشته شده و میزان اشتغالزایی در بخش معدن و صنایع معدنی را افزایش دهد. درواقع فولاد مبارکه می تواند مانند یک قله واحدهای کوچک و متوسط را در دامنه خود فرابگیرد.

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment