فیلم | تفاوت خوردگی و اکسیداسیون

فیلم | تفاوت خوردگی و اکسیداسیون

ژیکال استیل؛ در این ویدیوی آموزشی، علی بحرانی تفاوت میان خوردگی و اکسیداسیون در فولاد را توضیح می‌دهد.
No Comments

Post A Comment