فیلم | عنصر نیوبیوم در استنلس استیل

فیلم | عنصر نیوبیوم در استنلس استیل

ژیکال استیل؛ عنصر نیوبیوم که بیش از 200 سال پیش در سال 1801 کشف شد، نقشی اساسی در طراحی آلیاژهای استنلس استیل دارد که در عصر جدید در سطح جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
No Comments

Post A Comment