فیلم | پل سلطنتی استنلس استیلی

فیلم | پل سلطنتی استنلس استیلی

ژیکال استیل؛ ساخت پل فولکه برنادت در سال ۲۰۱۸ با هدف بزرگداشت دویستمین سال سلطنت خاندان《برنادوت》بر تخت پادشاهی سوئد آغاز شد.
No Comments

Post A Comment