وضعیت سبز در بورس دوام نداشت | سقوط بازار در اثر ریسک‌های سیستماتیک خارجی

وضعیت سبز در بورس دوام نداشت | سقوط بازار در اثر ریسک‌های سیستماتیک خارجی

ژیکال استیل؛ به گزارش فولادبان، شاخص کل بازار سرمایه ابتدای معاملات را با رشد آغاز کرد، اما فشار فروش در این بازار باعث شد که ورود شاخص کل به وضعیت سبز چندان دوام نداشته باشد. با این حال، در روزی که بسیاری از چشم‌ها به نشست وین و مذاکرات دوخته شده است، به عقیده کارشناسان، اتفاقات بازار ناشی از ریسک سیستماتیکی است که از خارج بازار تحمیل می‌شود و سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند در این شرایط فقط نظاره‌گر باشند تا متضرر.

به هر حال، شاخص کل با استارتی سبز کار خود را آغاز کرد و در ابتدای معاملات، بیش از ۴ هزار واحد افزایش یافت، اما افزایش فشار فروش در اکثر سهم‌های بزرگ توسط سهامداران حقیقی باعث شد تا شاخص کل تا انتهای معاملات ۶ هزار واحد افت کند. نماگر اصلی بورس به طور کلی یک‌هزار و ۹۳۴ واحد افت کرد و به یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۸۰۰ واحد رسید.

شاخص کل هم‌وزن هم از همان ابتدا تحرکات مثبت نداشت، چراکه از همان ابتدا سهامداران حقیقی زیادی در معاملات اثری نداشتند، اما در ادامه با بازگشایی چندین نماد سهم‌ها کوچک برای معامله، این شاخص حرکات شارپی داشت. این شاخص هم به طور کلی با شیبی ملایم از ابتدای معاملات دچار سقوط شد و در نهایت، با کاهش ۶۰۶ واحدی، روی خانه ۴۳۸ هزار و ۳۷۰ واحدی ایستاد. سهام فلزات اساسی هم امروز حرکتی مشابه شاخص کل داشتند و در انتهای معاملات، با افت یک‌هزار و ۱۵۴ واحدی، رقم ۹۲۳ هزار و ۸۲۱ واحدی را نشان داد.

در معاملات روز جاری، نمادهای «برکت»، «شپنا»، «شستا»، «شتران»، «خودرو»، «فملی» و «فولاد» فهرست نمادهای پرتراکنش بازار سرمایه را به خود اختصاص دادند و در این میان، نمادهای «کچاد»، «شستا»، «شتران» و «فایرا» بیشترین تأثیر مثبت و سهم‌های «تاپیکو»، «وغدیر» و «فولاد» بیشترین تأثیر منفی را روی روند حرکت شاخص کل گذاشتند.

در میان نمادهای فولادی که در ابتدای معاملات مورد حمایت قرار گرفته بودند، افزایش فشار فروش این نمادها را هم سرخ کرد و نمادهای «فولاد»، «فنورد» و «فخاس» بیشترین کاهش قیمت را تجربه کردند. در گروه کانه فلزی که یکی از شاخص‌های مثبت امروز بود، دو نماد «کچاد» و «کگل» رشد قیمت مناسبی داشتند، اما نماد «ذوب» امروز هم وضعیت خوبی در فرابورس نداشت و ۲ درصد افت قیمت داشت.

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment