چین، بازار هدف آینده فولاد ایران | راه بازار فولاد اروپا برای ایران باز می‌شود

چین، بازار هدف آینده فولاد ایران | راه بازار فولاد اروپا برای ایران باز می‌شود

ژیکال استیل؛  امیر صباغ در گفتگو با فولادبان در رابطه با فرصت‌های صادراتی کشور در سال ۱۴۰۰ گفت: با توجه به کاهش تولید فولاد در چین، این کشور حتما بازار صادراتی آینده کشور ایران خواهد بود چراکه به هر حال، این کشور ۵۰ درصد مصرف فولاد دنیا را دارد و انتظار این است که در سال‌های آینده، این مصرف بیشتر هم بشود.

وی ادامه داد: بنابراین، با در نظر گرفتن افق چشم‌انداز ۱۴۰۴ که صادرات فولاد به ۱۵ میلیون تن خواهد رسید، قطعا بازار چین یک بازار عمده برای صادرات فولاد ایران است.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو افزود: ما فکر می‌کنیم که امسال رشد تولید فولاد ادامه داشته باشد و طرح‌های جدید هم به مدار تولید می‌سد که همه این مسائل در کنار هم باعث خواهند شد که پتانسیل صادراتی ما افزایش پیدا کند و حتما اگر چین و کشورهای شرق آسیا واردکننده باشند، ما از این کشورها به عنوان بازار خود استفاده می‌کنیم .

به گفته وی  اگر آمریکا به برجام بازگردد و مسیر بانکی کشور باز شود، بازار اروپا هم برای صادرات فولاد کشور باز می‌شود و قطعا ما نیم‌نگاهی هم به بازارهای غرب و جنوب اروپا می‌توانیم داشته باشیم که قیمت‌های مناسبی دارند و می‌تواند هدف صادراتی ایران باشد.

,d  در پایان تأکید کرد: هر کشوری که فولاد تولید می‌کند، با نگاه صنعتی شدن خود و یا تأمین زیرساخت‌های کشور خود به بازار فولاد نگاه می‌کند و قطعا، تأمین نیاز بازار داخلی در اولویت است و مازاد تولید آن محصول باید صادر شود.

/ پایان نوشتار
No Comments

Post A Comment