پیش بینی متال بولتن از ادامه افزایش قیمت شمش و اسلب ایران در بازارهای جهانی

پیش بینی متال بولتن از ادامه افزایش قیمت شمش و اسلب ایران در بازارهای جهانی

ژیکال استیل؛  به گزارش فولادبان به نقل از متال بولتن، محموله‌ای متشکل از ۳۰،۰۰۰ تن تختال که باید در اواسط ماه ژوئن حمل شود، در دوشنبه ۱۹ آوریل با قیمت ۷۲۰ دلار در هر تن فوب بنادر جنوب ایران معامله شد، در حالی که در نیمه اول آوریل ۶۳۵ تا ۶۵۰ دلار در هر تن فروش می‌رفت. انتظار می‌رود این محموله به آسیای جنوب شرقی یا چین، فروخته شده باشد.

ارزیابی هفتگی Fastmarkets برای تختال صادراتی ایران، در ۲۱ آوریل ۷۲۰ دلار در هر تن بود، در حالی که هفته قبل ۶۳۵ تا ۶۵۰ دلار در هر تن ثبت شده بود.

آخرین معامله فروش تختال ایران توسط یک تاجر به جنوب شرقی آسیا هفته گذشته با قیمت ۶۹۰ دلار در هر تن شنیده شد.

در بازار شمش فولاد هم رشد قیمت رخ داده است اما به میزان کمتری نسبت به بازار تختال. ۲۰،۰۰۰ تن شمش در این هفته توسط یک کارخانه ایرانی به یک بازرگان با قیمت ۵۹۱ دلار در هر تن فوب بنادر جنوب ایران فروخته شد، معامله‌ای که توسط چهار منبع تأیید شده است.

این قیمت ۱۲ تا ۱۵ دلار در هر تن نسبت به هفته قبل (۵۷۶ تا ۵۷۹ دلار در هر تن فوب) بیشتر بود.

ارزیابی روزانه هفته Fastmarket برای شمش فولادی صادراتی ایران، در ۲۱ آوریل به ۵۹۱ دلار در هر تن تغییر کرد، در حالی که یک هفته قبل ۵۷۶ تا ۵۷۹ دلار در هر تن فوب بود.

آخرین پیشنهادات شمش ایرانی توسط بازرگانان به مشتریان آسیایی حدود ۶۴۵ دلار در هر تن سی.اف.آر شنیده شد.

پیشنهادات از چین و جنوب شرقی آسیا هم در سطح ۶۳۵ دلار در هر تن سی.اف.آر شنیده می‌شد، در حالی که یک منبع گفت که مشتریان از تایلند قیمت‌های پایین‌تر از ۶۲۰ تا ۶۲۵ دلار در هر تن را هدف قرار می‌دهند.

انتظار می‌رود با کاهش هزینه‌های حمل و نقل و افزایش قیمت در بازار بین‌المللی، در کوتاه‌مدت قیمت‌های تختال و شمش ایران حتی بالاتر نیز برود.

هزینه حمل بار از بنادر جنوبی ایران به آسیا در روزهای اخیر از تقریباً ۵۰ دلار به ۳۵ دلار در هر تن کاهش یافته است. با این حال منبعی از طرف تولیدکنندگان گفت که هزینه حمل بار به جنوب شرقی آسیا در این هفته نزدیک به ۳۸ تا ۴۲ دلار در هر تن بود. بازرگان دیگری گفت که حداقل هزینه حمل ۴۵۰۰۰ تن بار فولادی از ۴۴ تا ۴۵ دلار در هر تن است.

علی‌رغم این پیشنهادهای متفاوت قیمت، هزینه حمل و نقل در مقایسه با ۳۸ تا ۵۰ دلار در هر تن در هفته گذشته، پایین‌تر آمده است.

منبعی از طرف تولیدکنندگان به Fastmarkets گفت ما هنوز مناقصه جدیدی برای شمش ارائه نداده‌ایم. ممکن است هفته آینده، مناقصه ارائه دهیم که به دنبال ۶۰۰ دلار در هر تن فوب خواهیم بود.

یک منبع در طرف بازرگانان هم گفت که قیمت‌های جدید هدف‌گذاری شده توسط تولیدکنندگان تختال در محدوده ۷۳۰ ۷۵۰ دلار در هر تن فوب است.

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment