رشد ۲۶ درصدی مصرف ظاهری میلگرد همزمان با رکود ساخت‌وسازها و همه‌گیری کرونا

رشد ۲۶ درصدی مصرف ظاهری میلگرد همزمان با رکود ساخت‌وسازها و همه‌گیری کرونا

ژیکال استیل؛ به گزارش  چیلان ، افزایش ۲۴ درصدی مصرف ظاهری کل مقاطع طویل فولادی و افزایش ۲۶ درصدی مصرف ظاهری میلگرد از نکات مهم گزارش آماری فولاد کشور در سال ۹۹ است. با توجه به این‌که در کشور ساخت و ساز در رکود قرار دارد و شیوع کرونا این رکود را سال گذشته تشدید نیز کرده بود و از سوی دیگر بودجه عمرانی دولت نیز سال گذشته افزایشِ واقعی نداشت، افزایش ۲۴ درصدی مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی با تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران همخوانی ندارد.

به‌نظر می‌رسد افزایش ۲۴ درصدی مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی، در نتیجه افزایش قابل توجه موجودی انبارهای تجاری و رفتارهای سوداگرانه، خصوصاً در ماه‌هایی که نرخ ارز دارای التهابات زیادی بود، صورت گرفته باشد. همچنین این احتمال وجود دارد که بخشی از افزایش مصرف ظاهری مقاطع طویل فولادی ناشی از صادرات غیررسمی و بدون تعهد بازگشت ارز خصوصاً از مرزهای غربی کشور باشد. گفتنی است مصرف ظاهری نه به معنای مصرف واقعی و نهایی بلکه به معنای میزان محصول خریداری‌شده است و بخشی از مصرف ظاهری، نشان‌دهنده حجمی از محصول خریداری‌شده است که به مصرف واقعی نرسیده است.

مصرف ظاهری فولاد میانی

بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد، در سال ۹۹ مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) با ۱۸ درصد رشد به ۲۴ میلیون و ۹۵ هزار تن رسید و مصرف ظاهری کل محصولات فولادی با ۱۹ درصد رشد نسبت به سال ۹۸ به ۱۸ میلیون و ۴۹۱ هزار تن رسید.

در بخش فولاد میانی، ۱۴ میلیون و ۲۴۵ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۹ میلیون و ۸۵۰ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. رشد مصرف ظاهری بیلت و بلوم ۱۹ درصد بود و مصرف ظاهری اسلب رشد ۱۸ درصدی داشت.

مصرف ظاهری محصولات فولادی

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف مقاطع تخت فولادی ۱۳ درصد و مقاطع طویل فولادی ۲۴ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۹ میلیون و ۴ هزار تن بوده که ۸ میلیون و ۶۳۲ هزار تن سهم ورق گرم، ۲ میلیون و ۸۳۹ هزار تن سهم ورق سرد و یک میلیون و ۴۳۱ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است.

در سال ۹۹، مصرف ظاهری تیرآهن با رشد ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۸ به ۱ میلیون و ۸۷ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۲۶ درصد افزایش به ۷ میلیون و ۷۱۴ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی نیز با رشد ۱۰ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد با رشد ۱۳ درصدی به ۳۰ میلیون و ۳۴۶ هزار تن رسیده است.

جدول زیر که جزئیات مصرف ظاهری فولاد میانی و محصولات فولادی ایران را نشان می‌دهد، ببینید:

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment