بازار ورق نورد گرم به سادگی نرخ‌های بالای ۱۰۰۰ دلار را تجربه کرده، اگرچه در بازار اروپا قیمت ۱۰۰۰ یورو در هر تن نیز تجربه شده است. در بازار ورق نورد سرد هم ۱۱۰۰ دلار در هر تن فتح شده و قیمت‌های بالاتر بسیاری نیز مخابره و معامله می‌شود. در بازار میلگرد نیز همین روند کلی حاکم است و به‌نظر نمی‌رسد بتوان قیمت کمتر از ۶۵۰ دلار در هر تن را برای خرید به‌دست آورد. اگرچه این نرخ احتمالا شامل حال بازار ایران نخواهد شد. نکته جالب‌توجه فاصله قیمت شمش و اسلب، یا میلگرد و ورق (نورد گرم)است که نشان می‌دهد ذات رونق در بازار فولاد در جهان از مسیر رشد تقاضای صنعتی حرکت کرده است.

نگاهی به جریان عمومی نرخ در بازار فولاد در جهان از انتظار رشد قیمت‌ها به‌تبع برتری تقاضا بر عرضه‌ حکایت دارد. این نکته را باید بسیار مهم ارزیابی کرد زیرا اثرگذاری رشد تقاضا بیش از تاثیر افزایش قیمت تمام‌شده‌ در رشد نرخ معاملات ایفای نقش می‌کند و این روند در نهایت استمرار رشد قیمت‌ها را در‌بر دارد. از سوی دیگر تعدیل نگرانی‌ها از شیوع پاندمی کرونا به رقابت صنعتی بین کشورها منتهی شده و در کنار آن افزایش تزریق نقدینگی به اقتصاد، می‌تواند تقاضا برای محصولات نهایی را افزایش دهد که خروجی آن تجمیع داده‌های افزایشی و پتانسیل استمرار رشد قیمت‌هاست. این در حالی است که قیمت بالای سنگ‌آهن و حضور در یک رکورد قیمتی را باید داده متعاقب رشد قیمت‌ها به‌شمار آورد.  در‌خصوص نرخ‌های صادراتی ایران باید گفت که به‌رغم قیمت ۸۵۰ تا‌ ۹۰۰ دلاری اسلب صادراتی در جهان، اما نرخ‌های پیشنهادی صادراتی ایران در گزارش متال‌بولتن هنوز ۷۵۰ دلار در هر تن اعلام شده که نشان می‌دهد فضا برای یک رشد قیمت بزرگ مهیاست و انتظار افزایش نرخ پیشنهادی در به‌روزرسانی‌های قیمتی فراهم است. در‌خصوص نرخ‌های صادراتی شمش ایران هم قیمت ۶۰۰ تا ۶۲۰ دلار در هر تن عنوان شده که با سایر نقاط جهان اختلاف چشمگیری ندارد که نشان می‌دهد جایگاه ایران در بازار شمش جهانی تثبیت شده و ایران جای پای خود را در این بازار با محوریت تنوع خریداران باز کرده است.

/ پایان نوشتار