پادکست | ثبات نسبی بازار در کنار برخی تحرکات افزایشی

پادکست | ثبات نسبی بازار در کنار برخی تحرکات افزایشی

ژیکال استیل؛ انتقاد سبحانی از دخالت‌های دستوری؛

ارتفاع1.1 میلیون از دست رفت.

 

 

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment