بورس بر خلاف بازار جهانی حرکت می‌کند

بورس بر خلاف بازار جهانی حرکت می‌کند

ژیکال استیل؛ به گزارش فولادبان، سیدعلی‌محمد ابویی گفت: اتفاقات و روندی که در بازار داخل وجود دارد، با تصمیمات بورس فاصله زیادی دارد و استعداد بازار در خرید ضعیف شده است و همواره قدرت خرید در بازار رو به افول است. متأسفانه، در کشور ما قیمت‌های بازار داخلی از بازار خارجی الگو می‌گیرند، اما هزینه‌های تولید را از بازار داخل الگوبرداری می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه بورس با اعمال ۳ درصد تفاوت قیمت، قیمت‌ها را به سمت دستوری شدن سوق می‌دهد، افزود: با اعمال این روند بر ساختار بورس، قیمت‌ها دستوری می‌شوند و این امر سبب از بین رفتن واحدهای انتهایی زنجیره خواهد شد.

این فعال صنعت فولاد در ادامه تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های کشورهای پیشرفته  این است که به جای فولادسازان، از بخش خصوصی و نوردکاران آن کشور حمایت می‌کنند. در کشور ما دقیقا برعکس این روند اتفاق می‌افتد و نورد کارانی که در صنعت مشغول کار هستند، با دستورالعمل‌های متعدد ناامید می‌شوند.

ابویی در پایان انجام این کار توسط بورس را عامل باز شدن مسیر صادرات فولاد خام دانست و گفت: باز شدن مسیر صادرات فولاد خام نه اشتغالزایی دارد و نه درآمد ارزی خاصی برای کشور به ارمغان می‌آورد. در واقع، با این کار، بورس منافع خاصی را دنبال می‌کند و این قیمت‌ها صنایع پایین دستی را که خدمت اقتصادی می‌کنند، تحت فشار می‌گذارد.

 

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment