پادکست | جلسه هم اندیشی رسته نورد انجمن فولاد

پادکست | جلسه هم اندیشی رسته نورد انجمن فولاد

ژیکال استیل؛ فقط میلگرد کلاف ذوب آهن مشتری داشت؛

کاهش قیمت بیلت و اسلب صادراتی ایران در بازارهای جهانی.

 

منبع: فولادبان

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment