فیلم | فولاد پایدار و تأثیر آن بر زنجیره ارزش

فیلم | فولاد پایدار و تأثیر آن بر زنجیره ارزش

ژیکال استیل؛ پایداری یک رویکرد است که باید در تمامی فرآیندها خود را نشان دهد. در این ویدیو می‌بینیم که چگونه فرآیند‌های مختلفی همچون استفاده از مواد بازیافتی و به‌کارگیری هوش مصنوعی برای بالا بردن درصد استفاده از ضایعات و جایگزینی سوخت مورداستفاده در این فرآیند، منتج به پایداری می‌شود.
/ پایان نوشتار
No Comments

Post A Comment