تحقیق اتحادیه اروپا درباره دامپینگ گالوانیزه از ترکیه و روسیه

تحقیق اتحادیه اروپا درباره دامپینگ گالوانیزه از ترکیه و روسیه

ژیکال استیل؛ به گزارش آرگوس، انجمن فولاد اروپا، یوروفر، از اظهارنظر در این باره خودداری کرد، اما چندین فعال بازار گفتند که انتظار این اقدام را دارند زیرا واردات HDG از دو کشور به دلیل کمبود مواد در اتحادیه اروپا افزایش یافته است.

واردات گالوانیزه از ترکیه در سال ۲۰۲۰ به ۹۱۶،۶۰۰ تن رسید، در حالی که در سال ۲۰۱۹ حدود ۶۹۲،۷۰۰ تن بود.

همچنین در همین مدت واردات گالوانیزه از روسیه از ۲۶۱،۹۰۰ تن به ۳۱۱،۹۰۰ تن افزایش یافت. در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۱، واردات گالوانیزه از روسیه با ۴۱ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۱۱۴،۶۰۰ تن و واردات از ترکیه با ۷۰ درصد افزایش به ۳۱۵ هزار و ۴۰۰ تن رسید.

این افزایش واردات می‌تواند به علت کاهش عرضه در اتحادیه اروپا باشد که منجر به افزایش شدید قیمت شده است.

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment