گره زدن بازار داخل با صادرات از اساس اشتباه است

گره زدن بازار داخل با صادرات از اساس اشتباه است

ژیکال استیل؛ به گزارش فولادبان، بهادر احرامیان با اشاره به سیاست آزادسازی صادرات افزود: سیاست صادراتی در دو سال گذشته بزرگترین چالش برای فعالان صنعت  فولاد بود زیرا این چالش موجب شد تنظیم بازار داخل  به صادرات گره بخورد و این امر  ضرر و زیان بسیاری ازشرکتها را که در دو سال اخیر بازارهای صادراتی اشان را توسعه داده بودند، موجب شد.

وی تصریح کرد: صنایع فولاد بویژه در بخش صادرات در کمتر از ۴۰ ماه ، پنج شش بخشنامه تنظیم بازاری داشت که تمام این بخشنامه ها محتوایی التزام آور ، تهدیدکننده  و جریمه بود که دنبال کردن این قوانین و مقررات برای تولید کنندگان غیر ممکن بود.

دبیر رسته نورد انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران افزود: محدودیت صادرات برای تعادل و تنظیم بازار داخل موجب کاهش ارزآوری و از دست رفتن بازارهای صادراتی شد ، اتفاقی که آمارهای گمرک و وزارت صمت هم صحت آن را تایید می کنند.

احرامیان در پایان سخنانش گفت: در حال حاضر رویکرد خوبی برای آزادسازی صادرات محصولات فولادی در پیش است و اگر بخواهند تنظیم بازار را از بازار محصولات  صادراتی جدا کنند نتیجه امیدوار کننده ای برای بازار داخل را نیز شاهد خواهیم بود.

 

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment