فیلم | خواص مکانیکی استاندارد A240

فیلم | خواص مکانیکی استاندارد A240

ژیکال استیل؛ در این جلسه از آموزش‌های ژیکال استیل خواص مکاتیکی در استاندارد A240 بررسی می‌شود. با ما همراه باشید.

No Comments

Post A Comment