فیلم | چگونه استنلس‌استیل را دریل کنیم؟

فیلم | چگونه استنلس‌استیل را دریل کنیم؟

ژیکال استیل؛  این ویدئو به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید استنلس استیلی را که فقط سه میلی‌لیتر ضخامت دارد سوراخ کنید.
/ پایان نوشتار
No Comments

Post A Comment