تقاضای فولاد Tag

اخبار / 20021400

اتحادیه فولاد اروپا، یوروفر اعلام کرد تقاضا برای فولاد در اتحادیه اروپا و انگلیس در سه‌ماهه چهارم سال 2020 با رشد 3.3 درصدی نسبت به سال 2019، اولین رشد فصلی در 12 ماه گذشته، پس از خسارات شدید در طی شیوع ویروس کرونا را به دست آورد. ...