پادکست | ستاد فولاد با کاهش واردات ورق موافقت کرد

پادکست | ستاد فولاد با کاهش واردات ورق موافقت کرد

ژیکال استیل؛ نزدیک به ۶ درصد حجم تیرآهن I و ۲۵ درصد میلگرد آجدار معامله شد؛

گران شدن قیمت پایه ورق مبارکه بازار پروفیل را کمی آشفته کرد.

No Comments

Post A Comment