کاهش ۱۴ درصدی صادرات فولاد ایران در ۱۱ ماهه نخست امسال

کاهش ۱۴ درصدی صادرات فولاد ایران در ۱۱ ماهه نخست امسال

ژیکال استیل؛ به گزارش فولادبان، مطابق آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، صادرات فولاد و محصولات فولادی کشور در دوره ۱۱ ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به میزان یک میلیون و ۳۸۶ هزار تن کاهش یافته است که این میزان حاکی از کاهش بیش از ۱۴ درصدی صادرات صنعت فولاد کشور است.

بر اساس این گزارش، در دوره ۱۱ ماهه نخست سال جاری، صادرات فولاد میانی کشور، ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است که کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به دوره مشابه سال قبل نشان می‌دهد.

در این میان، سهم صادرات شمش فولاد (بیلت و بلوم) در دوره ۱۱ ماهه نخست سال ۹۹، ۴ میلیون و ۲۲۶ هزار تن، و سهم صادرات تختال فولادی (اسلب) یک میلیون و ۳۷۴ هزار تن بوده است. صادرات اسلب در ۱۱ ماه نخست امسال، کاهش شدید ۲۸ درصدی را تجربه کرده، اما صادرات بیلت و بلوم تنها ۵ درصد کاهش یافته است.

همچنین مطابق جداول آماری انجمن فولاد، حجم کل صادرات محصولات فولادی کشور در دوره ۱۱ ماهه نخست سال ۹۹، ۲ میلیون و ۶۴۰ هزار تن بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل، کاهش ۱۹ درصدی را نشان می‌دهد.

از میان محصولات فولادی، سهم صادرات مقاطع طویل فولادی، ۲ میلیون و ۱۱ هزار تن بوده و صادرات این مقاطع، در مجموع ۱۱ ماه نخست امسال، ۱۹ درصد کاهش یافته است. صادرات میلگرد که بیشترین سهم را از میان صادرات کل محصولات فولادی دارد، در ۱۱ ماه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۲۰ درصد کمتر شده است است.

صادرات مقاطع تخت فولادی نیز با کاهش ۱۹ درصدی در دوره ۱۱ ماه نخست امسال نسبت به زمان مشابه سال قبل به ۶۲۹ هزار تن رسیده است. صادرات آهن اسفنجی نیز در دوره ۱۱ ماهه نخست امسال، با کاهش ۱۳ درصدی به ۸۱۹ هزار تن رسیده است.

در جدول زیر جزئیات آمار صادرات و واردات فولاد و محصولات فولادی ایران در ۱۱ ماه ابتدایی امسال و مقایسه آن با زمان مشابه سال گذشته را براساس آمارهای انجمن تولیدکنندگان فولاد ملاحظه می‌کنید.

/ پایان نوشتار

No Comments

Post A Comment