فیلم | ضخامت مخازن آب استنلس استیل

فیلم | ضخامت مخازن آب استنلس استیل

ژیکال استیل؛ در این ویدیو تأثیر ضخامت بدنۀ مخازن استنلس استیل بر عملکرد آن بررسی می‌شود. با ما همراه باشید.
/ پایان نوشتار
No Comments

Post A Comment