میلگرد

میلگرد استیل دارای مزایا و کاربردهای فراوانی در صنایع مختلف میباشد که از آلیاژ استیل نوع 200، 300 و 400 تهیه شده است. میلگرد استیل به دو دسته تقسیم می شود: میلگرد استیل ضدزنگ یا استنلس استیل که از آلیاژ سری 300 تولید میشود که از پرکاربردترین میلگردهای استنلس استیل می توان 304 و 316 را نام برد. بیشترین استفاده از این نوع میلگرد بیشتر در صنایع غذایی ، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد.میلگرد استیل کربن که دارای استحکام بالا و انعطاف پذیری بالایی میباشد و مصارف ویژه ای در صنایع متعدد دارد. به عنوان مثال بیشتر در مصارف ساختمان سازی مورد استفاده قرار میگیرد.تفاوت این دو میلگرد از روی شکل ظاهری امکان پذیر نمیباشد. ساده ترین راه شناخت میلگرد استنلس استیل از میلگرد استیل کربن از طریق آهنربا میباشد. بدلیل وجود عناصر کربن، کروم و نیکل در میلگرد استنلس استیل خاصیت مغناطیسی را از بین برده و در برابر آهن ربا نگیر میباشد.شرکت ژیکال استیل به عنوان یک منبع معتبر و فروشنده انواع میلگرد استیل، ارائه دهنده کلیه مقاطع با قیمت روز میلگرد استیل می باشد.

عنوان محصولقطر(mm)آلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
میلگرد استنلس استیل 3043304L-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:40
میلگرد استنلس استیل 3044304L-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:40
میلگرد استنلس استیل 3045304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 3046304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 3048304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 30410304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 30412304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 30414304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 30415304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 30416304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 30418304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 30420304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:39
میلگرد استنلس استیل 30422304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30425304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30428304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30430304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30432304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30435304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30440304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30445304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30450304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30455304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30460304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30465304L-6 متریکیلوگرمتهران901,694 2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30470304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30475304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30480304L-6 متریکیلوگرمتهران929,790 2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30485304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:38
میلگرد استنلس استیل 30490304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 30495304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 304100304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 304105304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 304110304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 304115304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 304120304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
عنوان محصولقطر(mm)آلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
میلگرد استنلس استیل 3163316L-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 3164316L-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 3165316L-6 متریکیلوگرمتهران1,228,217 2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 3166316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 3168316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:37
میلگرد استنلس استیل 31610316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:36
میلگرد استنلس استیل 31612316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:36
میلگرد استنلس استیل 31614316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:36
میلگرد استنلس استیل 31615316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:36
میلگرد استنلس استیل 31616316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:36
میلگرد استنلس استیل 31618316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31620316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31622316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31625316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31628316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31630316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31632316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31635316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31640316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:33
میلگرد استنلس استیل 31645316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31650316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31655316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31660316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31665316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,588 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31670316L-6 متریکیلوگرمتهران1,228,217 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31675316L-6 متریکیلوگرمتهران1,228,217 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31680316L-6 متریکیلوگرمتهران1,228,217 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31685316L-6 متریکیلوگرمتهران1,231,780 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31690316L-6 متریکیلوگرمتهران1,231,780 2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 31695316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 316100316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:32
میلگرد استنلس استیل 316105316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 316110316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 316115316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 316120316L-6 متریکیلوگرمتهران1,256,212 2021-07-20 17:01:31
عنوان محصولقطر(mm)آلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
میلگرد استنلس استیل 3103310S-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 3104310S-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 3105310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 3106310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 3108310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 31010310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 31012310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 31014310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 31015310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:31
میلگرد استنلس استیل 31016310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31018310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31020310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31022310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31025310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31028310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31030310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31032310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31035310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31040310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31045310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:30
میلگرد استنلس استیل 31050310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:29
میلگرد استنلس استیل 31055310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:29
میلگرد استنلس استیل 31060310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:29
میلگرد استنلس استیل 31065310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:29
میلگرد استنلس استیل 31070310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:29
میلگرد استنلس استیل 31075310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 31080310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 31085310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 31090310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 31095310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 310100310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 310105310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 310110310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 310115310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
میلگرد استنلس استیل 310120310S-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:26
عنوان محصولقطر(mm)آلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
میلگرد استنلس استیل 3213321-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 3214321-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 3215321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 3216321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 3218321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 32110321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 32112321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 32114321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 32115321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 32116321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:25
میلگرد استنلس استیل 32118321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32120321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32122321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32125321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32128321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32130321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32132321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32135321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32140321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:24
میلگرد استنلس استیل 32145321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:23
میلگرد استنلس استیل 32150321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:23
میلگرد استنلس استیل 32155321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:23
میلگرد استنلس استیل 32160321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:23
میلگرد استنلس استیل 32165321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:23
میلگرد استنلس استیل 32170321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:23
میلگرد استنلس استیل 32175321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 32180321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 32185321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 32190321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 32195321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 321100321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 321105321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 321110321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 321115321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:22
میلگرد استنلس استیل 321120321-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:21
عنوان محصولقطر(mm)آلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
میلگرد استنلس استیل 4203420-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:21
میلگرد استنلس استیل 4204420-3 متری، 4 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:21
میلگرد استنلس استیل 4205420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:21
میلگرد استنلس استیل 4206420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:21
میلگرد استنلس استیل 4208420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:21
میلگرد استنلس استیل 42010420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42012420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42014420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42015420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42016420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42018420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42020420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42022420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42025420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42028420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:18
میلگرد استنلس استیل 42030420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42032420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42035420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42040420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42045420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42050420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42055420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42060420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42065420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42070420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:17
میلگرد استنلس استیل 42075420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 42080420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 42085420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 42090420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 42095420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 420100420-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:16
عنوان محصولقطر(mm)آلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
میلگرد استنلس استیل 1.4841151.4841-6 متریکیلوگرمتهران2,185,646 2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 1.4841201.4841-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 1.4841251.4841-6 متریکیلوگرمتهران2,185,646 2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 1.4841301.4841-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 1.4841401.4841-6 متریکیلوگرمتهران2,185,646 2021-07-20 17:01:16
میلگرد استنلس استیل 1.4841501.4841-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:15
میلگرد استنلس استیل 1.4841601.4841-6 متریکیلوگرمتهران2,185,646 2021-07-20 17:01:15
میلگرد استنلس استیل 1.4841801.4841-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:15