رول

رول ورق استیل یکی از پرکاربردترین و پرمصرفترین مواد اولیه صنایع امروزی به حساب می آیند. رول های استنلس استیل صفحه های فولادی ضدزنگ هستند که مقاومت به خوردگی از ویژگی های بارز آنها می باشد و به شکل رول شده(کویل) ارائه می شوند. رول های استنلس استیل با توجه به کارخانه سازنده و ضخامت و گرید در متراژهای متفاوتی تولید و عرضه میشوند و وزن آنها از وزن آهن تبعیت میکند. با توجه به عناصری که در آن ترکیب شده است دارای گریدهای متفاوت می باشد که از لحاظ کاربرد گرید 300(رول ورق 304،رول ورق 316،رول ورق 309،رول ورق 310، رول ورق 321) و 400(رول ورق 430،رول ورق 1.4841) از نوع پرکاربردترین می باشند. شرکت ژیکال استیل به عنوان یک منبع معتبر و فروشنده انواع رول(کویل) ورق استیل، ارائه دهنده کلیه مقاطع با قیمت روز رول ورق استیل می باشد.

عنوان محصولضخامتآلیاژعرضحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 304 ضخامت 1 میلیمتر1304L1رولمات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,070,000 2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5304L1.5رولمات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,058,000 2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر3304L1.25رولمات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,031,000 2021-08-15 11:05:31
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر3304L1.5رولمات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,068,000 2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 4 میلیمتر4304L1.5رولماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,067,000 2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 5 میلیمتر5304L1.5رولماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,055,000 2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 6 میلیمتر6304L1.5رولماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,070,000 2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 8 میلیمتر8304L1.5رولماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,075,000 2021-09-22 14:19:40
ورق استیل 304 ضخامت 10 میلیمتر10304L1.5رولماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,100,000 2021-09-22 14:19:39
عنوان محصولضخامتآلیاژعرضحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:08
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:08
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:08
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:08
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.3316L1.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:08
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:08
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:08
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:08
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:07
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:07
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:07
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:07
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:07
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.4316L1.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:07
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.5316L1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.5316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.5316L1رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.5316L1.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.5316L1.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.5316L1رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.5316L1.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.5316L1.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.6316L1.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران1,137,106 2021-07-20 17:03:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1رولمات2B-کیلوگرمتهران119,391 2021-07-20 17:03:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:03
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:00
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:00
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:00
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:00
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران1,137,106 2021-07-20 17:03:00
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.7316L1.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,125,908 2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران1,137,106 2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.8316L1.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,109,620 2021-07-20 17:02:59
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,109,620 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,109,620 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1رولبراقBA-کیلوگرمتهران119,096 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1.25رولبراقBA-کیلوگرمتهران119,096 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1.5رولبراقBA-کیلوگرمتهران119,096 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران1,127,944 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران1,127,944 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر1316L1.5رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران1,127,944 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1.25 میلیمتر1.25316L1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,106,566 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1/25 میلیمتر1.25316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,106,566 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1/25 میلیمتر1.25316L1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,106,566 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5316L1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:58
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5316L1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتر2316L1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتر2316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتر2316L1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5316L1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5316L1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتر3316L1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتر3316L1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتر3316L1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتر4316L1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتر4316L1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:57
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتر4316L1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:56
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتر5316L1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:56
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتر5316L1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:56
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتر5316L1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:56
ورق استیل 316 ضخامت 6 میلیمتر6316L1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:56
ورق استیل 316 ضخامت 6 میلیمتر6316L1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:56
ورق استیل 316 ضخامت 6 میلیمتر6316L1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,102,901 2021-07-20 17:02:56
ورق استیل 316 ضخامت 8 میلیمتر8316L1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,112,674 2021-07-20 17:02:56
ورق استیل 316 ضخامت 8 میلیمتر8316L1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,112,674 2021-07-20 17:02:53
ورق استیل 316 ضخامت 8 میلیمتر8316L1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,112,674 2021-07-20 17:02:53
ورق استیل 316 ضخامت 10 میلیمتر10316L1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,131,914 2021-07-20 17:02:53
ورق استیل 316 ضخامت 10 میلیمتر10316L1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,131,914 2021-07-20 17:02:53
ورق استیل 316 ضخامت 10 میلیمتر10316L1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,131,914 2021-07-20 17:02:53
عنوان محصولضخامتآلیاژعرضحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 309 ضخامت 1 میلیمتر1309S1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 309 ضخامت 1 میلیمتر1309S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 309 ضخامت 1 میلیمتر1309S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 309 ضخامت 1/25 میلیمتر1.25309S1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 309 ضخامت 1/25 میلیمتر1.25309S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 309 ضخامت 1/25 میلیمتر1.25309S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5309S1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5309S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5309S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتر2309S1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتر2309S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتر2309S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5309S1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5309S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5309S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتر3309S1رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتر3309S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتر3309S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 4 میلیمتر4309S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 4 میلیمتر4309S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 4 میلیمتر4309S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:43
ورق استیل 309 ضخامت 5 میلیمتر5309S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 5 میلیمتر5309S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 5 میلیمتر5309S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 6 میلیمتر6309S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 6 میلیمتر6309S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 6 میلیمتر6309S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 8 میلیمتر8309S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 8 میلیمتر8309S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 8 میلیمتر8309S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 10 میلیمتر10309S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 10 میلیمتر10309S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
ورق استیل 309 ضخامت 10 میلیمتر10309S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:42
عنوان محصولضخامتآلیاژعرضحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 310 ضخامت 1 میلیمتر1310S1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,927,583 2021-07-20 17:02:41
ورق استیل 310 ضخامت 1 میلیمتر1310S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,927,583 2021-07-20 17:02:41
ورق استیل 310 ضخامت 1 میلیمتر1310S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,927,583 2021-07-20 17:02:41
ورق استیل 310 ضخامت 1/25 میلیمتر1.25310S1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,923,002 2021-07-20 17:02:41
ورق استیل 310 ضخامت 1/25 میلیمتر1.25310S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,923,002 2021-07-20 17:02:39
ورق استیل 310 ضخامت 1/25 میلیمتر1.25310S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,923,002 2021-07-20 17:02:39
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5310S1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,916,894 2021-07-20 17:02:39
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5310S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,916,894 2021-07-20 17:02:39
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 میلیمتر1.5310S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,916,894 2021-07-20 17:02:39
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتر2310S1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:39
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتر2310S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:39
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتر2310S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5310S1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5310S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 میلیمتر2.5310S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتر3310S1رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتر3310S1.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتر3310S1.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 4 میلیمتر4310S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 4 میلیمتر4310S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 4 میلیمتر4310S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 5 میلیمتر5310S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 5 میلیمتر5310S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:38
ورق استیل 310 ضخامت 5 میلیمتر5310S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 6 میلیمتر6310S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 6 میلیمتر6310S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 6 میلیمتر6310S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,910,786 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 8 میلیمتر8310S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,914,654 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 8 میلیمتر8310S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,914,654 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 8 میلیمتر8310S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,914,654 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 10 میلیمتر10310S1رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,939,290 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 10 میلیمتر10310S1.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,939,290 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 310 ضخامت 10 میلیمتر10310S1.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,939,290 2021-07-20 17:02:37
عنوان محصولضخامتآلیاژعرضحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 321 ضخامت 0.3 میلیمتر0.33211رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:53
ورق استیل 321 ضخامت 0.3 میلیمتر0.33211.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:53
ورق استیل 321 ضخامت 0.3 میلیمتر0.33211رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.3 میلیمتر0.33211.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.4 میلیمتر0.43211رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.4 میلیمتر0.43211.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.4 میلیمتر0.43211رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.4 میلیمتر0.43211.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 میلیمتر0.53211رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 میلیمتر0.53211.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 میلیمتر0.53211رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 میلیمتر0.53211.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.6 میلیمتر0.63211رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.6 میلیمتر0.63211.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.6 میلیمتر0.63211رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.6 میلیمتر0.63211.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.7 میلیمتر0.73211رولمات2B-کیلوگرمتهران1,139,142 2021-07-20 17:02:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.7 میلیمتر0.73211.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.7 میلیمتر0.73211رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.7 میلیمتر0.73211.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:50
ورق استیل 321 ضخامت 0.8 میلیمتر0.83211رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:50
ورق استیل 321 ضخامت 0.8 میلیمتر0.83211.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:50
ورق استیل 321 ضخامت 0.8 میلیمتر0.83211رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:50
ورق استیل 321 ضخامت 0.8 میلیمتر0.83211.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر13211رولمات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:02:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر13211.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:02:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر13211رولبراقBA-کیلوگرمتهران1,124,890 2021-07-20 17:02:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر13211.25رولبراقBA-کیلوگرمتهران1,124,890 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 1/25 میلیمتر1.253211رولمات2B-کیلوگرمتهران1,118,782 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 1/25 میلیمتر1.253211.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,118,782 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 1/25 میلیمتر1.253211.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,118,782 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 میلیمتر1.53211رولمات2B-کیلوگرمتهران1,118,782 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 میلیمتر1.53211.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,118,782 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 میلیمتر1.53211.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,118,782 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 2 میلیمتر23211رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 2 میلیمتر23211.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 2 میلیمتر23211.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 2.5 میلیمتر2.53211رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:49
ورق استیل 321 ضخامت 2.5 میلیمتر2.53211.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:48
ورق استیل 321 ضخامت 2.5 میلیمتر2.53211.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:48
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتر33211رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:48
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتر33211.25رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:48
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتر33211.5رولمات2B-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:48
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتر43211رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:48
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتر43211.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:48
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتر43211.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:45
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتر53211رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:45
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتر53211.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:45
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتر53211.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,116,644 2021-07-20 17:02:45
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر63211رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,764 2021-07-20 17:02:45
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر63211.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,764 2021-07-20 17:02:45
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر63211.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,764 2021-07-20 17:02:45
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر83211رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,125,704 2021-07-20 17:02:45
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر83211.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,125,704 2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر83211.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,125,704 2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر103211رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,132,830 2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر103211.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,132,830 2021-07-20 17:02:44
ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر103211.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,132,830 2021-07-20 17:02:44
عنوان محصولضخامتآلیاژعرضحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.34301.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.44301.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.54301رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.54301.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.54301رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.54301.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:29
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.54301.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.54301رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.54301.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.54301.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:28
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:27
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,674 2021-07-20 17:02:27
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.64301.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:27
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:27
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:27
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:27
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:24
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:24
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:24
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:24
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,674 2021-07-20 17:02:24
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.74301.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:23
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:23
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301.22رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:23
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301.25رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:23
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:23
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301.22رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:23
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:23
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,674 2021-07-20 17:02:22
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301.22رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,674 2021-07-20 17:02:22
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.84301.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:22
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301رولمات2B-کیلوگرمتهران563,667 2021-07-20 17:02:22
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301.25رولمات2B-کیلوگرمتهران563,667 2021-07-20 17:02:22
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301.5رولمات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:22
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301رولبراقBA-کیلوگرمتهران594,308 2021-07-20 17:02:21
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301.25رولبراقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:21
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301.5رولبراقBA-کیلوگرمتهران594,308 2021-07-20 17:02:21
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,674 2021-07-20 17:02:21
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301.25رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,674 2021-07-20 17:02:20
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر14301.5رولخش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,674 2021-07-20 17:02:20
ورق استیل 430 ضخامت 1.25 میلیمتر1.254301رولمات2B-کیلوگرمتهران563,667 2021-07-20 17:02:20
ورق استیل 430 ضخامت 1/25 میلیمتر1.254301.25رولمات2B-کیلوگرمتهران563,667 2021-07-20 17:02:20
ورق استیل 430 ضخامت 1/25 میلیمتر1.254301.5رولمات2B-کیلوگرمتهران563,667 2021-07-20 17:02:20
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میلیمتر1.54301رولمات2B-کیلوگرمتهران561,936 2021-07-20 17:02:19
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میلیمتر1.54301.25رولمات2B-کیلوگرمتهران561,936 2021-07-20 17:02:19
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میلیمتر1.54301.5رولمات2B-کیلوگرمتهران561,936 2021-07-20 17:02:19
ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر24301رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:19
ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر24301.25رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:19
ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر24301.5رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:19
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 میلیمتر2.54301رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:18
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 میلیمتر2.54301.25رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:18
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 میلیمتر2.54301.5رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:18
ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر34301رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:18
ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر34301.25رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:18
ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر34301.5رولمات2B-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:18
ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر44301رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:18
ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر44301.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:17
ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر44301.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:17
ورق استیل 430 ضخامت 5 میلیمتر54301رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:17
ورق استیل 430 ضخامت 5 میلیمتر54301.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:17
ورق استیل 430 ضخامت 5 میلیمتر54301.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران560,511 2021-07-20 17:02:17
عنوان محصولضخامتآلیاژعرضحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1 میلیمتر11.48411رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1 میلیمتر11.48411.25رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:37
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1 میلیمتر11.48411.5رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.48411رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.48411.25رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.48411.5رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.48411رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.48411.25رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.48411.5رولمات2B-کیلوگرمتهران2,287,446 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2 میلیمتر21.48411رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2 میلیمتر21.48411.25رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:36
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2 میلیمتر21.48411.5رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.48411رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.48411.25رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.48411.5رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 3 میلیمتر31.48411رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 3 میلیمتر31.48411.25رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 3 میلیمتر31.48411.5رولمات2B-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 4 میلیمتر41.48411رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 4 میلیمتر41.48411.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 4 میلیمتر41.48411.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:35
ورق استیل 1.4841 ضخامت 5 میلیمتر51.48411رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:32
ورق استیل 1.4841 ضخامت 5 میلیمتر51.48411.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:32
ورق استیل 1.4841 ضخامت 5 میلیمتر51.48411.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:32
ورق استیل 1.4841 ضخامت 6 میلیمتر61.48411رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:32
ورق استیل 1.4841 ضخامت 6 میلیمتر61.48411.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:32
ورق استیل 1.4841 ضخامت 6 میلیمتر61.48411.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,281,847 2021-07-20 17:02:31
ورق استیل 1.4841 ضخامت 8 میلیمتر81.48411رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,290,500 2021-07-20 17:02:31
ورق استیل 1.4841 ضخامت 8 میلیمتر81.48411.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,290,500 2021-07-20 17:02:31
ورق استیل 1.4841 ضخامت 8 میلیمتر81.48411.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,290,500 2021-07-20 17:02:31
ورق استیل 1.4841 ضخامت 10 میلیمتر101.48411رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,299,662 2021-07-20 17:02:31
ورق استیل 1.4841 ضخامت 10 میلیمتر101.48411.25رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,299,662 2021-07-20 17:02:31
ورق استیل 1.4841 ضخامت 10 میلیمتر101.48411.5رولماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,299,662 2021-07-20 17:02:31