لوله

لوله استیل در مصارف مختلف ازجمله پتروشیمی، پالایشگاه نفت، انتقال آب دریا ، تصفیه آب، کارخانجات تولید دارو ، کارخانجات تولید مواد غذایی و طراحی و دکوراسیون داخلی مثل نرده های استیل مورد استفاده قرار میگیرد.از پرکاربردترین نوع این محصول لوله استیل 304 را میتوان نام برد که کربن موجود در آن ایجاد مقاومت در محصول و کروم باعث انعطاف پذیری و نیکل از زنگ زدگی آن جلوگیری می کند.لوله استیل 201 از قیمت پایین تری برخوردار است و بیشتر در مصارف دکوراتیو و دکوراسیون داخلی استفاده میشود و از مقاومت به خوردگی و زنگ زدگی کمی برخوردار میباشد.

از دیگر گروه ها می توانیم به لوله استیل نسوز و لوله استیل نازک اشاره کنیم. از کاربردهای لوله استیل نسوز میتوان در سیستم لوله کشی صنعتی و خطوط حاوی دریا اشاره کرد.  لوله استیل نازک هم به دلیل ضخامت پایین و قابلیت جوشی بیشتر در طراحی دکوراسیون داخلی استفاده میشود و به نام لوله استیل جوشی هم شناخته شده است. شرکت ژیکال استیل به عنوان یک منبع معتبر و فروشنده انواع لوله استیل، ارائه دهنده کلیه مقاطع با قیمت روز لوله استیل می باشد.

عنوان محصولسایزردهآلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.8"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,007,566 2021-07-20 17:02:17
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.8"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,007,566 2021-07-20 17:02:17
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.8"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:17
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.4"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,007,566 2021-07-20 17:02:17
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.4"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,007,566 2021-07-20 17:02:16
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.4"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:14
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043.8"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,007,566 2021-07-20 17:02:13
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043.8"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,007,566 2021-07-20 17:02:13
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043.8"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:13
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.2"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,007,566 2021-07-20 17:02:13
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.2"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,007,566 2021-07-20 17:02:13
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.2"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:13
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041.2"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:13
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043.4"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,004,766 2021-07-20 17:02:13
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043.4"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,004,766 2021-07-20 17:02:12
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043.4"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,029,198 2021-07-20 17:02:12
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043.4"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:12
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:12
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:12
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,025,126 2021-07-20 17:02:12
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:12
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041-1/4"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,009,856 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041-1/4"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041-1/4"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,025,126 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041-1/4"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041-1/2"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041-1/2"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041-1/2"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,025,126 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3041-1/2"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3042"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3042"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3042"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,024,108 2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3042"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:11
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3042-1/2"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:10
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3042-1/2"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:10
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3042-1/2"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:10
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3042-1/2"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:10
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:10
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:10
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,024,108 2021-07-20 17:02:10
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3043"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:10
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3044"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3044"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران997,131 2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3044"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,024,108 2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3044"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3045"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,013,928 2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3045"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,013,928 2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3045"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,043,450 2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3045"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,026,755 2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3046"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,013,928 2021-07-20 17:02:09
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3046"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,013,928 2021-07-20 17:02:08
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3046"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:08
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3046"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:08
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3048"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,044,468 2021-07-20 17:02:08
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3048"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,044,468 2021-07-20 17:02:08
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3048"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:04
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3048"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:04
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30410"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهران1,107,584 2021-07-20 17:02:04
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30410"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:03
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30410"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:03
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30410"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:03
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30412"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:03
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30412"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:03
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30412"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:03
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30412"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:02
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30414"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:02
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30414"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:02
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30414"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:02
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30414"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:02
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30416"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:02
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30416"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:01
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30416"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:01
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30416"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:01
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30418"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:01
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30418"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:00
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30418"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:00
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30418"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:00
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30420"10304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:00
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30420"40304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:00
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30420"80304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:00
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 30420"160304/304L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:02:00
عنوان محصولسایزردهآلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.8"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,199,204 2021-07-20 17:01:59
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.8"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,199,204 2021-07-20 17:01:59
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.8"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:59
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.4"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,199,204 2021-07-20 17:01:59
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.4"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهران181,204 2021-07-20 17:01:59
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.4"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:59
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163.8"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,199,204 2021-07-20 17:01:59
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163.8"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:59
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163.8"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.2"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,199,204 2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.2"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,199,204 2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.2"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,208,366 2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161.2"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163.4"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,208,366 2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163.4"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,208,366 2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163.4"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163.4"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:58
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,195,641 2021-07-20 17:01:57
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,195,641 2021-07-20 17:01:57
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,205,821 2021-07-20 17:01:57
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:57
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161-1/4"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,205,821 2021-07-20 17:01:57
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161-1/4"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:57
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161-1/4"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:57
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161-1/4"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:54
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161-1/2"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,209,384 2021-07-20 17:01:54
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161-1/2"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:54
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161-1/2"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:54
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3161-1/2"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:54
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3162"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,205,821 2021-07-20 17:01:54
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3162"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,205,821 2021-07-20 17:01:54
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3162"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:54
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3162"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3162-1/2"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3162-1/2"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3162-1/2"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3162-1/2"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,205,821 2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,205,821 2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3163"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3164"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,205,821 2021-07-20 17:01:53
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3164"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3164"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3164"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3165"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3165"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3165"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3165"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3166"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,212,438 2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3166"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,212,438 2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3166"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3166"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:52
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3168"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,243,996 2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3168"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,243,996 2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3168"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3168"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31610"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,262,320 2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31610"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31610"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31610"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31612"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,304,058 2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31612"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:51
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31612"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31612"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31614"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31614"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31614"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31614"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31616"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهران1,363,102 2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31616"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31616"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31616"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31618"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:50
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31618"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:47
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31618"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:47
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31618"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:47
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31620"10316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:47
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31620"40316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:47
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31620"80316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:47
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31620"160316/316L-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
عنوان محصولسایزردهآلیاژبرندطولواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101-1/4"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101-1/4"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101-1/4"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101-1/2"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101-1/2"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:46
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3101-1/2"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:45
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3102"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:45
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3102"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:45
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3102"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:45
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3102-1/2"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:45
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3102-1/2"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:45
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3102-1/2"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:45
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3103"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:45
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3103"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3103"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3104"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3104"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3104"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3105"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3105"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3105"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3106"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3106"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3106"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:44
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3108"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3108"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 3108"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31010"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31010"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31010"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31012"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31012"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31012"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31014"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31014"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31014"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31016"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31016"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:43
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31016"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:42
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31018"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:42
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31018"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:40
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31018"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:40
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31020"10310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:40
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31020"40310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:40
لوله مانسمان استنلس استیل صنعتی 31020"80310-6 متریکیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:01:40