ورق

ورق استیل یکی از پرکاربردترین و پرمصرفترین مواد اولیه صنایع امروزی به حساب می آیند. ورق های استنلس استیل صفحه های فولادی ضدزنگ هستند که مقاومت به خوردگی از ویژگی های بارز آنها می باشد. ورق های استنلس استیل با توجه به کارخانه سازنده و ضخامت و گرید در متراژهای متفاوتی تولید و عرضه میشوند و وزن آنها از وزن آهن تبعیت میکند. با توجه به عناصری که در آن ترکیب شده است دارای گریدهای متفاوت می باشد که از لحاظ کاربرد گرید 300(ورق 304،ورق 316،ورق 309،ورق 310، ورق 321) و 400(ورق 430،ورق 1.4841) از نوع پرکاربردترین می باشند. شرکت ژیکال استیل به عنوان یک منبع معتبر و فروشنده انواع ورق استیل، ارائه دهنده کلیه مقاطع با قیمت روز ورق استیل می باشد.

عنوان محصولضخامتابعادآلیاژحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 304 ضخامت 1 میلیمتر11x2304Lورق (شیت)مات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,078,160 2021-09-22 14:16:22
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x3.0304Lورق (شیت)مات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,073,300 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x6.0304Lورق (شیت)مات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,073,300 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 10 میلیمتر101.5x3.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,100,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 10 میلیمتر101.5x6.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,100,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر31.25x2.5304Lورق (شیت)مات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران849,200 2021-07-20 17:04:26
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر31.5x3.0304Lورق (شیت)مات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,070,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 3 میلیمتر31.5x6.0304Lورق (شیت)مات2BTaiwan/Ycکیلوگرمتهران1,070,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 4 میلیمتر41.5x3.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,068,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 4 میلیمتر41.5x6.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,068,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 5 میلیمتر51.5x3.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,065,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 5 میلیمتر51.5x6.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,065,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 6 میلیمتر61.5x3.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,072,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 6 میلیمتر61.5x6.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,072,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 8 میلیمتر81.5x3.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,075,000 2021-09-22 14:16:21
ورق استیل 304 ضخامت 8 میلیمتر81.5x6.0304Lورق (شیت)ماتNo. 1Taiwan/Ycکیلوگرمتهران1,075,000 2021-09-22 14:16:21
عنوان محصولضخامتابعادآلیاژحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.22x2.44316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.22x2.44316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.25x2.5316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31x2316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.22x2.44316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.25x2.5316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31x2316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.22x2.44316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.22x2.44316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.25x2.5316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:09
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41x2316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:07
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.22x2.44316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:07
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.25x2.5316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41x2316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.22x2.44316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.22x2.44316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.25x2.5316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51x2316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.22x2.44316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.25x2.5316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51x2316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,147,286 2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.22x2.44316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:06
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.25x2.5316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61x2316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.22x2.44316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.25x2.5316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61x2316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهران1,152,172 2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.22x2.44316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,140,160 2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.22x2.44316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.25x2.5316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71x2316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.22x2.44316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.25x2.5316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71x2316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.22x2.44316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:05
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,140,160 2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.22x2.44316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.25x2.5316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81x2316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,143,010 2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.22x2.44316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.25x2.5316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81x2316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,548 2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,548 2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,548 2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,113,692 2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,113,692 2021-07-20 17:04:04
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11x2316Lورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,113,692 2021-07-20 17:04:03
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:03
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:03
ورق استیل 316 ضخامت 1 میلیمتر11x2316Lورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:03
ورق استیل 316 ضخامت 1.25 میلیمتر1.251x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,548 2021-07-20 17:04:03
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,548 2021-07-20 17:04:00
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x3.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,548 2021-07-20 17:04:00
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x6.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,548 2021-07-20 17:04:00
ورق استیل 316 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,548 2021-07-20 17:04:00
ورق استیل 316 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,107,584 2021-07-20 17:04:00
ورق استیل 316 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.5x3.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,107,584 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 10 میلیمتر101.25x2.5316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,126,926 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 10 میلیمتر101.5x3.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,126,926 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 10 میلیمتر101.5x6.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,126,926 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 10 میلیمتر101x2316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,126,926 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 12 میلیمتر121.25x2.5316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,139,651 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 12 میلیمتر121.5x3.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,139,651 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 12 میلیمتر121.5x6.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,139,651 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 12 میلیمتر121x2316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,139,651 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 15 میلیمتر151.25x2.5316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,140,974 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 15 میلیمتر151.5x3.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,140,974 2021-07-20 17:03:59
ورق استیل 316 ضخامت 15 میلیمتر151.5x6.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,140,974 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 15 میلیمتر151x2316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,140,974 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتر21.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتر21.5x3.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتر21.5x6.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 2 میلیمتر21x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x3.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x6.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 20 میلیمتر201.25x2.5316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,140,160 2021-07-20 17:03:58
ورق استیل 316 ضخامت 20 میلیمتر201.5x3.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,140,160 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 20 میلیمتر201.5x6.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,140,160 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 20 میلیمتر201x2316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,140,160 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتر31.25x2.5316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتر31.5x3.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتر31.5x6.0316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 3 میلیمتر31x2316Lورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتر41.25x2.5316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتر41.5x3.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتر41.5x6.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 4 میلیمتر41x2316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتر51.25x2.5316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:57
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتر51.5x3.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتر51.5x6.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 5 میلیمتر51x2316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 6 میلیمتر61.25x2.5316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 6 میلیمتر61.5x3.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 6 میلیمتر61.5x6.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 6 میلیمتر61x2316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,105,446 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 8 میلیمتر81.25x2.5316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,115,728 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 8 میلیمتر81.5x3.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,115,728 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 8 میلیمتر81.5x6.0316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,115,728 2021-07-20 17:03:56
ورق استیل 316 ضخامت 8 میلیمتر81x2316Lورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,115,728 2021-07-20 17:03:56
عنوان محصولضخامتابعادآلیاژحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 309 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1 میلیمتر11x2309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1.25 میلیمتر1.251x2309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.25x2.5309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x3.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x6.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51x2309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.25x2.5309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.5x3.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:24
ورق استیل 309 ضخامت 10 میلیمتر101.25x2.5309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 10 میلیمتر101.5x3.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 10 میلیمتر101.5x6.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 10 میلیمتر101x2309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 12 میلیمتر121.25x2.5309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 12 میلیمتر121.5x3.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 12 میلیمتر121.5x6.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 12 میلیمتر121x2309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 15 میلیمتر151.25x2.5309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 15 میلیمتر151.5x3.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 15 میلیمتر151.5x6.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 15 میلیمتر151x2309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:23
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتر21.25x2.5309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:20
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتر21.5x3.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:20
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتر21.5x6.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:20
ورق استیل 309 ضخامت 2 میلیمتر21x2309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:20
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.25x2.5309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:20
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x3.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x6.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51x2309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 20 میلیمتر201.25x2.5309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 20 میلیمتر201.5x3.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 20 میلیمتر201.5x6.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 20 میلیمتر201x2309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتر31.25x2.5309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتر31.5x3.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتر31.5x6.0309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 3 میلیمتر31x2309Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 4 میلیمتر41.25x2.5309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 4 میلیمتر41.5x3.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:19
ورق استیل 309 ضخامت 4 میلیمتر41.5x6.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 4 میلیمتر41x2309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 5 میلیمتر51.25x2.5309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 5 میلیمتر51.5x3.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 5 میلیمتر51.5x6.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 5 میلیمتر51x2309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 6 میلیمتر61.25x2.5309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 6 میلیمتر61.5x3.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 6 میلیمتر61.5x6.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:18
ورق استیل 309 ضخامت 6 میلیمتر61x2309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:17
ورق استیل 309 ضخامت 8 میلیمتر81.25x2.5309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:17
ورق استیل 309 ضخامت 8 میلیمتر81.5x3.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:17
ورق استیل 309 ضخامت 8 میلیمتر81.5x6.0309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:17
ورق استیل 309 ضخامت 8 میلیمتر81x2309Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:17
عنوان محصولضخامتابعادآلیاژحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 310 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,923,511 2021-07-20 17:04:17
ورق استیل 310 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,923,511 2021-07-20 17:04:17
ورق استیل 310 ضخامت 1 میلیمتر11x2310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,923,511 2021-07-20 17:04:17
ورق استیل 310 ضخامت 1.25 میلیمتر1.251x2310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,923,511 2021-07-20 17:04:17
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.25x2.5310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,923,511 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x3.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x6.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51x2310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.25x2.5310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,923,511 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.5x3.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,923,511 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 10 میلیمتر101.25x2.5310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,931,146 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 10 میلیمتر101.5x3.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,931,146 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 10 میلیمتر101.5x6.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,931,146 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 10 میلیمتر101x2310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,931,146 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 12 میلیمتر121.25x2.5310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,936,745 2021-07-20 17:04:16
ورق استیل 310 ضخامت 12 میلیمتر121.5x3.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,936,745 2021-07-20 17:04:15
ورق استیل 310 ضخامت 12 میلیمتر121.5x6.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,936,745 2021-07-20 17:04:15
ورق استیل 310 ضخامت 12 میلیمتر121x2310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,936,745 2021-07-20 17:04:15
ورق استیل 310 ضخامت 15 میلیمتر151.25x2.5310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,945,194 2021-07-20 17:04:13
ورق استیل 310 ضخامت 15 میلیمتر151.5x3.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,945,194 2021-07-20 17:04:13
ورق استیل 310 ضخامت 15 میلیمتر151.5x6.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,945,194 2021-07-20 17:04:13
ورق استیل 310 ضخامت 15 میلیمتر151x2310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,945,194 2021-07-20 17:04:13
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتر21.25x2.5310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:13
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتر21.5x3.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:13
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتر21.5x6.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 2 میلیمتر21x2310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.25x2.5310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x3.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x6.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51x2310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 20 میلیمتر201.25x2.5310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 20 میلیمتر201.5x3.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 20 میلیمتر201.5x6.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 20 میلیمتر201x2310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتر31.25x2.5310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتر31.5x3.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:12
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتر31.5x6.0310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 3 میلیمتر31x2310Sورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 4 میلیمتر41.25x2.5310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 4 میلیمتر41.5x3.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 4 میلیمتر41.5x6.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 4 میلیمتر41x2310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 5 میلیمتر51.25x2.5310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 5 میلیمتر51.5x3.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 5 میلیمتر51.5x6.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 5 میلیمتر51x2310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 6 میلیمتر61.25x2.5310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:11
ورق استیل 310 ضخامت 6 میلیمتر61.5x3.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 310 ضخامت 6 میلیمتر61.5x6.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 310 ضخامت 6 میلیمتر61x2310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,911,804 2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 310 ضخامت 8 میلیمتر81.25x2.5310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,920,864 2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 310 ضخامت 8 میلیمتر81.5x3.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,920,864 2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 310 ضخامت 8 میلیمتر81.5x6.0310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,920,864 2021-07-20 17:04:10
ورق استیل 310 ضخامت 8 میلیمتر81x2310Sورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,920,864 2021-07-20 17:04:10
عنوان محصولضخامتابعادآلیاژحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 321 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:53
ورق استیل 321 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:53
ورق استیل 321 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.25x2.5321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:53
ورق استیل 321 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31x2321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:53
ورق استیل 321 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:53
ورق استیل 321 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:53
ورق استیل 321 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.25x2.5321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41x2321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,157,466 2021-07-20 17:03:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,157,466 2021-07-20 17:03:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.25x2.5321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51x2321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:52
ورق استیل 321 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,153,089 2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.25x2.5321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61x2321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.25x2.5321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71x2321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,153,089 2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:51
ورق استیل 321 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.25x2.5321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81x2321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر11x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,125,908 2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,125,908 2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 1 میلیمتر11x2321ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران1,125,908 2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 1.25 میلیمتر1.251x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:03:50
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x3.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x6.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,120,818 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,123,872 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.5x3.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,123,872 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر101.25x2.5321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,129,166 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر101.5x3.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,129,166 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر101.5x6.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,129,166 2021-07-20 17:03:49
ورق استیل 321 ضخامت 10 میلیمتر101x2321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,129,166 2021-07-20 17:03:48
ورق استیل 321 ضخامت 12 میلیمتر121.25x2.5321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,129,166 2021-07-20 17:03:48
ورق استیل 321 ضخامت 12 میلیمتر121.5x3.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,129,166 2021-07-20 17:03:48
ورق استیل 321 ضخامت 12 میلیمتر121.5x6.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,129,166 2021-07-20 17:03:48
ورق استیل 321 ضخامت 12 میلیمتر121x2321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,129,166 2021-07-20 17:03:48
ورق استیل 321 ضخامت 15 میلیمتر151.25x2.5321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,143,519 2021-07-20 17:03:48
ورق استیل 321 ضخامت 15 میلیمتر151.5x3.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,143,519 2021-07-20 17:03:48
ورق استیل 321 ضخامت 15 میلیمتر151.5x6.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,143,519 2021-07-20 17:03:47
ورق استیل 321 ضخامت 15 میلیمتر151x2321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,143,519 2021-07-20 17:03:47
ورق استیل 321 ضخامت 2 میلیمتر21.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:47
ورق استیل 321 ضخامت 2 میلیمتر21.5x3.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:44
ورق استیل 321 ضخامت 2 میلیمتر21.5x6.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:43
ورق استیل 321 ضخامت 2 میلیمتر21x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:43
ورق استیل 321 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:43
ورق استیل 321 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x3.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:43
ورق استیل 321 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x6.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:43
ورق استیل 321 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:43
ورق استیل 321 ضخامت 20 میلیمتر201.25x2.5321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,157,466 2021-07-20 17:03:43
ورق استیل 321 ضخامت 20 میلیمتر201.5x3.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,157,466 2021-07-20 17:03:43
ورق استیل 321 ضخامت 20 میلیمتر201.5x6.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,157,466 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 20 میلیمتر201x2321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,157,466 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتر31.25x2.5321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتر31.5x3.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتر31.5x6.0321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 3 میلیمتر31x2321ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتر41.25x2.5321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتر41.5x3.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتر41.5x6.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 4 میلیمتر41x2321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:42
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتر51.25x2.5321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتر51.5x3.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتر51.5x6.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 5 میلیمتر51x2321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر61.25x2.5321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر61.5x3.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر61.5x6.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 6 میلیمتر61x2321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,117,968 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر81.25x2.5321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,126,722 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر81.5x3.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,126,722 2021-07-20 17:03:41
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر81.5x6.0321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,126,722 2021-07-20 17:03:40
ورق استیل 321 ضخامت 8 میلیمتر81x2321ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران1,126,722 2021-07-20 17:03:40
عنوان محصولضخامتابعادآلیاژحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.22x2.44430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:40
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:40
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:40
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.22x2.44430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:40
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.25x2.5430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:40
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31x2430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:40
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.22x2.44430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:40
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31.25x2.5430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.3 میلیمتر0.31x2430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.22x2.44430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.22x2.44430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.25x2.5430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41x2430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.22x2.44430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:39
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41.25x2.5430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:38
ورق استیل 430 ضخامت 0.4 میلیمتر0.41x2430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:38
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.22x2.44430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:38
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:35
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:35
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.22x2.44430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.25x2.5430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51x2430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.22x2.44430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51.25x2.5430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.5 میلیمتر0.51x2430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.22x2.44430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران586,368 2021-07-20 17:03:34
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.22x2.44430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:33
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.25x2.5430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:33
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61x2430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:33
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.22x2.44430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:33
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61.25x2.5430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهران591,051 2021-07-20 17:03:33
ورق استیل 430 ضخامت 0.6 میلیمتر0.61x2430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:33
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.22x2.44430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران586,368 2021-07-20 17:03:32
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران586,368 2021-07-20 17:03:32
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران586,368 2021-07-20 17:03:32
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.22x2.44430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:32
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.25x2.5430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:32
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71x2430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:32
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.22x2.44430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:32
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71.25x2.5430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:31
ورق استیل 430 ضخامت 0.7 میلیمتر0.71x2430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:31
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.22x2.44430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:31
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:31
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران586,368 2021-07-20 17:03:31
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.22x2.44430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:31
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.25x2.5430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:31
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81x2430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.22x2.44430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81.25x2.5430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:30
ورق استیل 430 ضخامت 0.8 میلیمتر0.81x2430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:30
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:30
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:30
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11x2430ورق (شیت)براقBA-کیلوگرمتهران593,494 2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.5430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,470 2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.0430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهران603,470 2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1 میلیمتر11x2430ورق (شیت)خش دارNo. 4-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1.25 میلیمتر1.251x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:29
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x3.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:28
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x6.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:28
ورق استیل 430 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:28
ورق استیل 430 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:28
ورق استیل 430 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.5x3.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران583,619 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر21.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر21.5x3.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر21.5x6.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 2 میلیمتر21x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x3.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x6.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر31.25x2.5430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:25
ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر31.5x3.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر31.5x6.0430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 3 میلیمتر31x2430ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر41.25x2.5430ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر41.5x3.0430ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر41.5x6.0430ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 4 میلیمتر41x2430ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 5 میلیمتر51.25x2.5430ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 5 میلیمتر51.5x3.0430ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:24
ورق استیل 430 ضخامت 5 میلیمتر51.5x6.0430ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران566,008 2021-07-20 17:03:23
عنوان محصولضخامتابعادآلیاژحالتسطحFinishingبرندواحدمحل بارگیریقیمتآخرین بروزرسانی
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1 میلیمتر11.25x2.51.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,293,554 2021-07-20 17:04:56
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1 میلیمتر11.5x3.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,293,554 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1 میلیمتر11x21.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,293,554 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1.25 میلیمتر1.251x21.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,293,554 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.25x2.51.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,289,380 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x3.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,289,380 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51.5x6.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,289,380 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1.5 میلیمتر1.51x21.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,289,380 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.25x2.51.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,293,554 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 1/25 میلیمتر1.251.5x3.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,293,554 2021-07-20 17:04:55
ورق استیل 1.4841 ضخامت 10 میلیمتر101.25x2.51.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,304,039 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 10 میلیمتر101.5x3.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,304,039 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 10 میلیمتر101.5x6.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,304,039 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 10 میلیمتر101x21.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,304,039 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 12 میلیمتر121.25x2.51.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,304,039 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 12 میلیمتر121.5x3.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,304,039 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 12 میلیمتر121.5x6.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,304,039 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 12 میلیمتر121x21.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,304,039 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 15 میلیمتر151.25x2.51.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,327,097 2021-07-20 17:04:54
ورق استیل 1.4841 ضخامت 15 میلیمتر151.5x3.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,327,097 2021-07-20 17:04:53
ورق استیل 1.4841 ضخامت 15 میلیمتر151.5x6.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,327,097 2021-07-20 17:04:53
ورق استیل 1.4841 ضخامت 15 میلیمتر151x21.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,327,097 2021-07-20 17:04:53
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2 میلیمتر21.25x2.51.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:53
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2 میلیمتر21.5x3.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:53
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2 میلیمتر21.5x6.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:53
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2 میلیمتر21x21.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:53
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.25x2.51.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:52
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x3.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:52
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51.5x6.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:52
ورق استیل 1.4841 ضخامت 2.5 میلیمتر2.51x21.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:52
ورق استیل 1.4841 ضخامت 20 میلیمتر201.25x2.51.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:52
ورق استیل 1.4841 ضخامت 20 میلیمتر201.5x3.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:52
ورق استیل 1.4841 ضخامت 20 میلیمتر201.5x6.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:51
ورق استیل 1.4841 ضخامت 20 میلیمتر201x21.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهرانCall For Price2021-07-20 17:04:51
ورق استیل 1.4841 ضخامت 3 میلیمتر31.25x2.51.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:51
ورق استیل 1.4841 ضخامت 3 میلیمتر31.5x3.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:51
ورق استیل 1.4841 ضخامت 3 میلیمتر31.5x6.01.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:51
ورق استیل 1.4841 ضخامت 3 میلیمتر31x21.4841ورق (شیت)مات2B-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:51
ورق استیل 1.4841 ضخامت 4 میلیمتر41.25x2.51.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:50
ورق استیل 1.4841 ضخامت 4 میلیمتر41.5x3.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:50
ورق استیل 1.4841 ضخامت 4 میلیمتر41.5x6.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:47
ورق استیل 1.4841 ضخامت 4 میلیمتر41x21.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:47
ورق استیل 1.4841 ضخامت 5 میلیمتر51.25x2.51.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:47
ورق استیل 1.4841 ضخامت 5 میلیمتر51.5x3.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 5 میلیمتر51.5x6.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 5 میلیمتر51x21.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 6 میلیمتر61.25x2.51.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 6 میلیمتر61.5x3.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 6 میلیمتر61.5x6.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 6 میلیمتر61x21.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,288,260 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 8 میلیمتر81.25x2.51.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,293,656 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 8 میلیمتر81.5x3.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,293,656 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 8 میلیمتر81.5x6.01.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,293,656 2021-07-20 17:04:46
ورق استیل 1.4841 ضخامت 8 میلیمتر81x21.4841ورق (شیت)ماتNo. 1-کیلوگرمتهران2,293,656 2021-07-20 17:04:46