اروپا Tag

اخبار / 17031400

اتحادیه اروپا در حال برنامه‌ریزی برای گرفتن عوارض جدید واردات برای فولاد، سیمان و آلومینیوم تولیدشده در کشورهایی است که دارای استانداردهای زیست محیطی پایین‌تر هستند، زیرا اروپا می‌خواهد بدون آسیب رساندن به تولیدکنندگان داخلی به یک رهبر جهانی در زمینه آب‌وهوا تبدیل شود. ...

اخبار / 25011400

طبق نامه‌ای که کمیسیون اروپا 7 آوریل از طرف اتحادیه اروپا به طرف‌های ذینفع ارسال کرده است و توسط Fastmarkets مشاهده شده است، این کمیسیون تحقیقات ضد یارانه‌ای کویل نورد گرم وارداتی از ترکیه را بدون اعمال عوارض خاتمه می‌دهد....